fbpx

100 שנה ללנדוור

משה לנדוור גדל והתפתח בעסקי הקפה על מסורת הקפה בברלין, שתושביה שתו בעיקר קפה פילטר או אספרסו. בפלשתינה שררה תרבות אחרת והוא מצא עצמו מייצר בעיקר קפה שחור (טורקי).

משה לנדוור גדל והתפתח בעסקי הקפה על מסורת הקפה בברלין, שתושביה שתו בעיקר קפה פילטר או אספרסו. בפלשתינה שררה תרבות אחרת והוא מצא עצמו מייצר בעיקר קפה שחור (טורקי).

משה לנדוור גדל והתפתח בעסקי הקפה על מסורת הקפה בברלין, שתושביה שתו בעיקר קפה פילטר או אספרסו. בפלשתינה שררה תרבות אחרת והוא מצא עצמו מייצר בעיקר קפה שחור (טורקי).

משה לנדוור גדל והתפתח בעסקי הקפה על מסורת הקפה בברלין, שתושביה שתו בעיקר קפה פילטר או אספרסו. בפלשתינה שררה תרבות אחרת והוא מצא עצמו מייצר בעיקר קפה שחור (טורקי).

משה לנדוור גדל והתפתח בעסקי הקפה על מסורת הקפה בברלין, שתושביה שתו בעיקר קפה פילטר או אספרסו. בפלשתינה שררה תרבות אחרת והוא מצא עצמו מייצר בעיקר קפה שחור (טורקי).

משה לנדוור גדל והתפתח בעסקי הקפה על מסורת הקפה בברלין, שתושביה שתו בעיקר קפה פילטר או אספרסו. בפלשתינה שררה תרבות אחרת והוא מצא עצמו מייצר בעיקר קפה שחור (טורקי).

בית מקלה קפה

ב־ 9.11.1933 עלתה משפחת לנדוור לארץ. בראשית שנה זו הוקם קואופרטיב אגד ובקיץ, כמה חודשים אחר כך, הסעיר רצח ארלוזורוב את היישוב והחריף את המתיחות בין המחנות הפוליטיים בארץ. בסוף חודש אוקטובר, ממש טרם הגיעם של הלנדוורים לארץ, נחנך בחיפה הנמל … קראו עוד

1919 התחילה בתקווה ובאופטימיות. בוועידת השלום, שהתכנסה בפריס באמצע ינואר, הוכרז על סיום “המלחמה הגדולה״, זו שרק אחרי מלחמת העולם השנייה תקבל את שמה הנכון בראי ההיסטוריה: מלחמת העולם הראשונה. אך כעת דיברו על שלום.
בבוקובינה – חבל ארץ בין מולדובה ורומניה – השתחרר משה לנדוור … קראו עוד